Bank Note Machine


เครื่องรับธนบัตร
สมารถเลือกอัพเฟิร์มแวร์ สำหรับแบงค์ประเภทต่างๆ
เช่น ไทย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย